Kviečiame!

   


Kviečiame rengtis ir dalyvauti
Tėvo Raniero CANTALAMESSOS OFM Cap. misijose 2010 m. birželį:

Kunigų rekolekcijos 7–11 d.
Evangelizacijos šventė 12 d. (šeštadienį) VILNIUJE
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje diena 13 d. (sekmadienį) KAUNE