2008 m. gegužės 2–12 d.

Organizatoriai Lietuvoje

PROJEKTO GLOBĖJAS
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ

PROJEKTO KOORDINATORĖ
Dalė ULEVIČIENĖ, , tel. 699 64627; tel. (37) 321422.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJOS ATSTOVAI:
Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ, , tel. 687 71192.

NARIAI:
mons. Gintaras GRUŠAS,
kun. Kęstutis KĖVALAS,
kun. Algirdas AKELAITIS,
diak. Marius ŽITKAUKAS,
ses. Ignė MARIJOŠIŪTĖ MVS,
ses. Celina GALINYTĖ OSB,
ses. Agnietė IVAŠKEVIČIŪTĖ OSB, 
ses. Liucija GRYBAITĖ FMA,
klr. Gytis STUMBRAS,
Dalė ŠMERAUSKAITĖ.

BENDRUOMENIŲ, GRUPIŲ, TARNYBŲ ATSTOVAI:
Gintautas ir Laima RINGIAI,
Klaipėda, Juozapo Darbininko parapijos charizminė maldos bendruomenė;
Ramunė GRABLIAUSKAITĖ,
Kaunas, Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“;
Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ,
Kaunas, Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“;
Jūratė JASTROMSKAITĖ, 
Kaunas, maldos grupė „Ugnies vaikai“;
Jovita DEMSKYTĖ,
Kaunas, Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“;
Leona BANDZAITYTĖ,
Vilnius, Evangelizacijos bendruomenė „Dievo mėnuliai“;

Jeronimas SEREBRINSKAS, 
Kaunas, Katalikų evangelizacijos centras;
Agnė POCIŪTĖ,
Kretinga, Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba;
Virginija MICKUTĖ,
Kretinga, Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
 

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008