2008 m. gegužės 2–12 d.

Pasirengimas

Patikslinta: 2008 04 30 | ds

Audioištrauka „Apie Tautų SEKMINES“ iš Marijos radijo laidos (2008 04 30) MP3 10Mb »

Spaudinių platinimas

Plakatus, skrajutes ir novenos lankstinukus jau galima įsigyti:

KAUNE – Katalikų evangelizacijos centre, Jakšto g. 4; Kauno arkivyskupijos kurijoje.

KAIŠIADORYSE – Kaišiadorių vyskupijos kurijoje.

KLAIPĖDOJE – Dvasinės pagalbos jaunimui centre, Smiltelės g. 27, tel. (46) 360411.

ŠIAULIUOSE – Šiaulių vyskupijos evangelizacijos centre, Žvejų skg. 2.

VILNIUJE – Vilniaus arkivyskupijos kurijoje; Jaunimo centre, Aušros Vartų g. 12.

Maldos susirinkimų tvarkaraščiai skelbiami »

Iš DALYVIŲ LAIŠKŲ

2008 04 10-11
 
Pranešame, kad prie akcijos TAUTŲ SEKMINĖS prisijungia slavų katalikų bendrija „Terra Mariana“, kuri jungia rusakalbius katalikus Pabaltijyje. Visa informaciją apie akciją mes skelbsime mūsų tinklapyje  catholic.baznica.info , tai pat paruošime reportažą katalikiškam laikraščiui rusų kalba "Вестник Католической церкви".
 
Viena iš bendrijos maldos grupių rinksis novenos maldai į Šventąją Dvasią Vilniaus Šv. Kazimiero (jezuitų) bažnyčioje, taip pat rengiamės evangelizacijos akcijai gegužės 11 arba 12 dieną mūsų aplinkoje
 
Informacija apie projektą rusų kalba: www.baznica.info:80/index.php?name=News&op=article&sid=6626 

Romualdas Plistkovas, bendrijos veiklos Lietuvoje koordinatorius

***

2008 04 30
 
...dėkoju už pasiūlymą dalyvauti Sekminių Novenoje ir šventime. Lietuvos „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupės pasiskirstė novenos dienas ir kiekvieną dieną vis kita grupė privačiame susirinkime mels malonių Dievo tautai. Taigi, kaip skelbia pranašas Izaijas, kartu su visais novenos dalyviais budės ir užtarėjai:

„Ant tavo mūrų, Jeruzale, pastačiau sargybinius; niekuomet, nei dieną, nei naktį, jie nenutils“ (Iz 62, 6).

Devynias dienas Dievo Dvasios mels Alytaus, Kauno, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus, Telšių, Kazlų Rūdos, Mažeikių, Raseinių, Klaipėdos, Jonavos, Miroslavo, Palangos, Šiaulių, Ukmergės užtarėjų maldos grupės.

Geriausi linkejimai visiems organizatoriams!
Prisikėlęs Viešpats Jėzus tesuteikia jums Šventąją Dvasią, pripildančią Jūsų gyvenimą džiaugsmo, kuriam nieko nestinga!

VšĮ „Avinėlio užtarėjų draugai“ vadovas Rimantas Pumputis

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008