Į pirmą puslapį

Apie tėvą Raniero Cantalamessa

Raniero Cantalamessa gimė 1934 m. vidurio Italijoje, Askoli Pičeno provincijoje.

Įstojo į Mažesniųjų brolių kapucinų ordiną,1958 m. įšventintas kunigu.

Po teologijos ir klasikinės literatūros studijų dėstė Milano katalikiškajame universitete.

1975 –1981 m. priklausė Tarptautinei teologijos komisijai.

1980 m. buvo paskirtas Popiežiaus namų pamokslininku, šias pareigas eina iki šiol.

Advento ir gavėnios penktadieniais jis sako pamokslus popiežiui ir Romos kurijos bendradarbiams. Tėvas Raniero Cantalamessa OFM Cap. veda konferencijas ir rekolekcijas visame pasaulyje, jis dažnai kviečiamas kalbėti ekumeniniuose renginiuose.

Italijos televizijoje daugelį metų veda kultūros ir religijos laidas. 1999 m. lankydamasis Lietuvoje vedė konferencijas kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams. 

Jo knygos ir straipsniai skelbiami įvairiomis kalbomis. Asmeninė t. Raniero interneto svetainė: www.cantalamessa.org . 

Lietuviškai išleistos t. Raniero Cantalamessa knygos: „Velykų slėpinys“, „Eucharistija – mūsų pašventinimas“, „Marija – Bažnyčios veidrodis“. Rengiama spaudai jo meditacijų apie Šventąją Dvasią knyga „Dvasios giesmė“.

Misijos Lietuvoje
2010 m. birželį

Birželio 7–11 d. VILNIUJE
Kunigų rekolekcijos

Birželio 12 d. VILNIUJE
Gerosios Naujienos šventė

Birželio 13 d. KAUNE
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje diena


Atsisiųsti Misijų plakatą PDF